Verkeersregels

Wat is de maximumsnelheid van een brommobiel ?

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom mag u met een brommobiel maximaal 45 kilometer per uur rijden, tenzij u in een erf of 30km-zone rijdt.

Hoe zit het met het parkeren van mijn brommobiel?

Een brommobiel mag niet geparkeerd worden op het trottoir of een gehandicaptenparkeerplaats. Op de plekken waar een auto geparkeerd mag worden, mag ook een brommobiel geparkeerd worden. Bij het parkeren van een brommobiel in een parkeerschijfzone moet ook gewoon duidelijk zichtbaar een parkeerschijf aangebracht worden.

Moet ik mij met mijn brommobiel gedragen als een automobilist?

Ja, de bestuurders en passagiers van brommobielen moeten de regels van een personen- of bestelauto volgen, tenzij dit anders bepaald is. De regels voor bromfietsen, bromfietsers en passagiers van bromfietsen zijn dus niet van toepassing op bestuurders en passagiers van een brommobiel. Daarbij heeft een brommobiel een constructie-snelheid van maximaal 45 km/h.

Moet een brommobiel de regels van een gehandicaptenvoertuig volgen?

Nee, een brommobiel is niet hetzelfde als een gehandicaptenvoertuig. Er zijn echter wel (jonge) gehandicapten die rijden in een brommobiel. Een brommobiel die gebruikt wordt door een gehandicapt persoon blijft altijd een brommobiel en moet dus de regels voor brommobielen blijven volgen. Het kan dus nooit een gehandicaptenvoertuig worden.

Waar mag ik met een brommobiel rijden?

Met een brommobiel moet u op de rijbaan rijden. U mag niet op het fietspad en/of een fietsstrook met doorgetrokken streep rijden.
Op een rijbaan die door middel van bord C8 gesloten is voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h, mag wel gereden worden met een brommobiel.
Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor, dus voorzien is van bord C13, mag wel gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/hGesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor
Bord C8Bord C13

 

Dat geldt uiteraard ook voor rijbanen die gesloten zijn voor autobussen en/of vrachtauto’s (borden C7, C7a en C7b), motorfietsen (bord C11), of gesloten zijn voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor (bord C14).

Gesloten voor vrachtauto'sGesloten voor autobussenGesloten voor autobussen en vrachtauto's
Bord C7Bord C7aBord C7b
Gesloten voor motorfietsenGesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor
Bord C11Bord C14

 

Waar mag ik met een brommobiel niet komen?

Op autowegen, autosnelwegen en op wegen die zijn gesloten voor langzaam verkeer mag u niet rijden met uw brommobiel, dit zijn dus de wegen die voorzien zijn van de borden G1, G3 of C9.

AutowegAutosnelwegGesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
Bord G3Bord G1Bord C9

 

Ook mag u niet rijden op een rijbaan die door middel van:
- bord C6 gesloten is voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
- bord C12 gesloten is voor alle motorvoertuigen.

Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielenGesloten voor alle motorvoertuigen
Bord C6Bord C12

 

Een éénrichtingsweg (bord C2) mag u uiteraard niet inrijden, echter ook niet als er een onderbord geplaatst is uitgezonderd fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder en met in werking zijnde motor. Een berijder van een brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of veeEenrichtingsweg, uitgezonderd: fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
Bord C2Bord C2 met onderbord

 

Verder is het vanzelfsprekend niet toegestaan om met een brommobiel gebruik te maken van een voetpad, (on)verplicht fietspad, ruiterpad of fiets/bromfietspad.

VoetpadVerplicht fietspadFiets/bromfietspad
Bord G7Bord G11Bord G12a
RuiterpadOnverplicht fietspad
Bord G9Bord G13

 

Hoe zit het met inhalen?

Indien de wegbeheerder het onderstaande inhaalverbod (bord F1 met of zonder uitzondering) heeft aangebracht, mag een brommobiel niet ingehaald worden. Dit omdat een brommobiel harder dan 25 km/h kan en mag rijden.

Uiteraard mag een brommobiel in het rechtervoorbeeld, net als andere motorvoertuigen, wel een motorvoertuig inhalen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h (zoals bijvoorbeeld snorfietsen en sommige landbouwvoertuigen).

Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halenVerbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen, uitgezonderd motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
Bord F1Bord F1 met onderbord