Rijbewijseisen

Rijbewijs voor de brommobiel

Voor het besturen van een brommobiel is een AM rijbewijs nodig. Als u een rijbewijs voor de categorie A (motorfiets), B (personenauto) of AM (bromfiets) heeft mag u ook met een brommobiel rijden. U heeft de categorie AM in principe automatisch op uw rijbewijsdocument bijgeschreven gekregen. Bij oudere rijbewijsdocumenten die uitgegeven zijn voor medio 2006 is dit mogelijk nog niet het geval, maar dit zal alsnog gebeuren zodra het rijbewijs vernieuwd wordt.

 

Welke examens moet ik afleggen voor het verkrijgen van het brommobielrijbewijs?

Voor het halen van uw brommobielrijbewijs (AM4) moet u naast het theorie-examen voor de bromfiets óók slagen voor een praktijkexamen.
Het praktijkexamen voor de bromfiets en dat voor een brommobiel zijn twee verschillende examens. Slaagt u voor het praktijkexamen brommobiel, dan mag u alleen rijden in een brommobiel. Op uw AM-rijbewijs komt de code AM4 te staan (de 4 staat voor vierwieler). Voor het besturen van een tweewielige bromfiets of snorfiets moet u een praktijkexamen bromfiets afleggen. Indien u examen heeft gedaan op een tweewielige bromfiets, dan krijgt u ook het AM rijbewijs en mag u ook met een vierwielige bromfiets rijden.

 

Vanaf welke leeftijd mag ik theorie-examen doen?

Vanaf het moment dat u 15 jaar en zes maanden oud bent.

 

Vanaf welke leeftijd mag ik een brommobiel besturen?

Vanaf 16 jaar, mits u in het bezit bent van een bromfiets- of brommobielrijbewijs.

 

Mag ik lessen zonder theorie-certificaat?

In tegenstelling tot de tweewielige bromfiets is voor het volgen van AM4 rijlessen onder begeleiding van een instructeur geen theoriecertificaat nodig.

 

Rijgeschiktheid

Voor een bromfiets en een brommobiel heeft u geen (medische) Verklaring van geschiktheid nodig. Dat betekent dat indien u uw autorijbewijs om medische redenen (tijdelijk) moet inleveren of vanwege uw leeftijd om medische redenen niet meer kunt verlengen, u wel uw rijbewijs AM voor de bromfiets en/of het brommobiel kunt behouden. Uiteraard moet de bestuurder wel in staat zijn om gevaarlijk of risicovol rijgedrag te vermijden. Indien er verkeersgevaarlijk rijgedrag vertoont wordt, kan de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer opgelegd worden. Via de EMG-procedure kan een AM(4)-rijbewijs alsnog ongeldig verklaard worden.

 

Wat zijn de kosten voor de theorie- en praktijkexamens?

Kijk voor een compleet en actueel tarievenoverzicht op de CBR-website.

 

Moet ik rijlessen nemen om examen te kunnen doen?

Het is niet verplicht om rijlessen te nemen om bij het CBR examen te kunnen doen. Om goed voorbereid te zijn op het examen en daarna ook goed voorbereid te zijn op de deelname aan het verkeer, wordt aangeraden om altijd enkele rijlessen onder begeleiding van een officiële rijinstructeur te nemen.

 

Beginnend bestuurder

Voor beginnend bestuurders gelden strengere regels. Houdt u zich als beginnend bestuurder niet aan deze regels, dan kunt u uw rijbewijs kwijtraken. U bent de eerste 5 jaar nadat u uw brommobielrijbewijs heeft gehaald, een beginnend bestuurder. Bent u 16 of 17 jaar op het moment dat u uw bromfiets- of brommobielrijbewijs haalt? Dan blijft u 7 jaar lang beginnend bestuurder vanaf het moment dat u uw eerste rijbewijs heeft gehaald.

 

Andere verplichtingen

Brommobiel rijden brengt verplichtingen met zich mee. Zo moet de brommobiel WA-verzekerd zijn. Ook moet de bestuurder van de brommobiel het bij het voertuig behorende kentekenbewijs bij zich hebben. Aan de achterkant van de brommobiel moet een kentekenplaat zitten. De voertuigeisen voor brommobielen zijn opgenomen in de Regeling Voertuigen.